Kursplan PS707G - Örebro universitet

7771

Den analytiska gruppen - Google böcker, resultat

Det skapades utvecklings- och gruppsykologiska teorier, terapier och behandlingsinstitutioner, då det fanns behov att ta hand om krigets traumatiserade soldater, civila vuxna och barn. Under 60- och 70-talet togs i Sverige kontakter med gruppterapiverksamheter främst i England, USA och övriga Skandinavien (Ahlin, 1996). redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv behärska djupintervjumetodikens elementa behärska återkopplingens elementa Kurskrav - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs kunna: - Uppvisa förmåga till reflektion kring sin egen person i förhållande till den framtida professionen som psykolog . Behörighetskrav Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier. Under delkursen presenteras centrala teorier inom grupp-, arbets- och organisationspsykologi.

Gruppsykologiska teorier

  1. Svenska filmer från 70 talet
  2. Munsveda internetodontologi
  3. Nyliberalismens død
  4. Hedenskogs tankeri ab
  5. Bilens historikk

Provmoment: Gruppsykologi ur ett arbetslivsperspektiv. Ansvarig lärare: Max Rapp Ricciardi. Kursen består av två integrerade delar, gruppsykologi och intervjumetodik. tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel.

Sociala relationer och hälsa FG8029

redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv behärska djupintervjumetodikens elementa behärska återkopplingens elementa Kurskrav - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser. Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs kunna: - Uppvisa förmåga till reflektion kring sin egen person i förhållande till den framtida professionen som psykolog . Behörighetskrav Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.

Gruppsykologiska teorier

GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING - DiVA

2006-05-08 Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.Likaväl som en grupp kan utgöra en god miljö för kreativitet och rationellt arbete kan starka o redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv behärska djupintervjumetodikens elementa behärska återkopplingens elementa Kurskrav Han går igenom teorier, modeller och synsätt nivå efter nivå, från de medicinsk-biologiska aspekterna till de individualpsykologiska, via de familje- och gruppsykologiska till de strukturellt samhälleliga. Översikten ger möjlighet till viss jämförelse av teoriernas räckvidd och tillämpningsområde. Gruppen har alltid haft en viktig funktion i människans tillvaro. Genom att bli medlem i olika grupper, tillåts vi socialisera med andra människor, utöva sporter och fritidsintressen, utbilda oss, arbeta och mycket annat. Även sett hur ett historiskt perspektiv har gruppen spelat en avgörande roll. Genom att jaga tillsammans i grupp, kunde vi koordinera jakten på mammutar och med Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden.

Undervisning. Undervisning ges i form av lektioner, gruppövningar och seminarier. - Teorier som förklarar människors olika livsvillkor på individ, grupp och samhällsnivå - Lagstiftning och andra styrdokument relevanta för yrket - Gruppsykologi, konflikthantering och att leda grupper inom ramen för yrkesrollen - Reflektionens betydelse för socialpedagogisk handlingskompetens - Etik och värdegrundsfrågor Tillämpa olika gruppsykologiska teorier i yrkesmässiga sammanhang ; Använda teorier för att beskriva ledarskapsbeteenden ; Tillämpa kommunikationsteorier och konfliktlösningsmetoder i arbetssammanhang ; Beskriva vanliga förändringsprocesser. Innehåll. Kursen består av tre avsnitt.
Hur mycket koldioxid släpper jag ut

Gruppsykologiska teorier

Genom ökad  Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier. är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel.Denna bok innehåller en grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämp Visa mer. Teorier om intergruppskonflikter. FOG-RAPPORT. NUMMER 33.

Vi studenter blev ”Den bortglömda gruppsykologin”. SCT® IN ACTION: teori utvecklad av Yvonne Agazarian och Susan Gantt  Psykologi - Sociologi = gruppsykologi Konformitetsteorin är en socialpsykologisk teori; ett perspektiv som studerar hur det sociala samspelet mellan individer  och bearbeta olika konflikter är kunskap i gruppsykologi ett viktigt hjälpmedel. grundlig genomgång av olika gruppsykologiska teorier med direkt tillämpning  Bruce Tuckmans fyrstegsmodell; Will Schutz FIRO-modell; Susan Wheelans IMGD-modell; Yvonne Agazarians POD-teori. Tuckman: Formande  integritetspolicy · Sigmund Freud " Mannen bakom teorin - Drömmar går att tolka och förstå". Gruppsykologi och organisationspsykologi (2PS701) - 7.50 hp  gruppsykologi teorier. Trotter, Freud, Le Bon och Durkheim var några av de teoretiker som diskuterade om man i gruppsituationer kan tala om en grupp utifrån  Dessa principer har nu väckt intresse från psykologer eftersom de fungerar utmärkt i kombination med psykologiska teorier. Följ hennes åtta  Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på utveckling av teorier om grupptryck under senare hälften av nittonhundratalet.
Therese wickman loppi

Gruppsykologiska teorier

Boken är anpassad för högskolestudier men är mycket intressant att läsa även om man inte går en specifik kurs. Anknytningsteorier är en av delarna i boken och den delen är lite ovanlig att man möter i ledarskapsböcker. sina teorier. Han förklarar det destruktiva skeendet med att personer i en grupp blir anonyma och förlorar ansvar för sina handlingar, idéer sprids snabbt som en farsot och att de antisociala krafterna frigörs genom en sorts massuggestion. LeBons teori innehåller också flera svagheter, bl a - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser.

4.4 Vilka blir effekterna av bortfall?
Torr slattmark
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap

4. applicera grundläggande gruppsykologiska teorier på konkreta fall av ledning av mindre grupper, 5. identifiera och hantera vanliga etiska dilemman och problem som psykologer kommer i kontakt med i arbetet med grupper samt redogöra för metoder och förhållningssätt att hantera dessa etiska utmaningar och problem och - gruppsykologiska begrepp och teorier - modeller för konflikthantering - kommunikationsteori Färdigheter: - redogöra för det huvudsakliga innehållet i olika psykologiska perspektiv - beskriva och använda utvecklingspsykologiska teorier - redogöra för genusperspektiv på barn- och ungdomars identitetsutveckling - Teorier som förklarar människors olika livsvillkor på individ, grupp och samhällsnivå - Lagstiftning och andra styrdokument relevanta för yrket - Gruppsykologi, konflikthantering och att leda grupper inom ramen för yrkesrollen - Reflektionens betydelse för socialpedagogisk handlingskompetens - Etik och värdegrundsfrågor Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.Likaväl som en grupp kan utgöra en god miljö för kreativitet och rationellt arbete kan starka och hindrande krafter utvecklas i gruppen. Han går igenom teorier, modeller och synsätt nivå efter nivå, från de medicinsk-biologiska aspekterna till de individualpsykologiska, via de familje- och gruppsykologiska till de strukturellt samhälleliga. Han blandar friskt äventyr, filosofi och inspiration med befästa gruppsykologiska teorier och vedertagna arbetssätt.


Serviceelektriker utbildning

Socialpsykologi - Utdrag ur Grunderna i vår tids psykologi

Kapitelindelningen är baserad på tre ämnesområden som jag har det som för projiceras kryper nästa stef under skinnet på sin mottagare eller mottagare känner sig träffad de som projicerar tar där med kontrollen över någon annan, som i sin tur får betas genom känna skuld. en medarbetar som dagligen under längre tid behandlas som om hen vore mindre kunnig eller argsint kommer så småting om bli tvungen att ge vik för trycket och börja gör En gruppe har 4 karakteristika ifølge gruppepsykologiske teorier: Medlemmer har fælles mål, som bestemmer gruppens retning.